Hírek
Hungarian Croatian English German Russian

TÁJÉKOZTATÓ

 

az EFOP–2.2.2–17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás tárgyú projekt Zalaszabar településen történő megvalósításáról

 

A pályázat célja a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 férőhelyesnél nagyobb létszámú intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása.

 

A tervezett projekt bemutatása

A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Holdfény Otthonából 60 fő fogyatékos ellátott kerül kiváltásra Nagykanizsa, Zalakomár, Zalaszabar településekre.

Az új, akadálymentesített épületek a településekbe integráltan, belterületeken kerülnek elhelyezésre.

Nagykanizsán és Zalaszabar településen külön-külön, 12 férőhelyes lakóotthon, Zalakomár településen pedig három 12 férőhelyes lakóotthon épül. Zalakomár településen az alapszolgáltatások biztosítása érdekében Szolgáltató Központ kerül kialakításra.

A pályázati projekt összköltségvetése a tervek szerint 630.000.000 Ft. Ebből a lakóépületek (lakóotthonok) építésére 486.000.000 Ft, a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére 93.600.000 Ft, míg a foglalkoztatás fejlesztésére 50.400.000 Ft összegű forrás került betervezésre.

Zalaszabar községben a Deák Ferenc utcában, a 49/1 hrsz-u, 1003 m2 alapterületű területen (beépítési arány: 30%) kerül sor a nettó 200 m2 alapterületű lakóépület.

Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület (lakóotthon) földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra. A tervezett épület hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton szerkezetű födémmel és hagyományos ácsjellegű tetőszerkezettel készül a kor előírásainál magasabb színvonalon. A tervezés során figyelembe lettek véve az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált követelményszintnek való megfelelés és megújuló energia alkalmazása.

A Zalaszabar községben tervezett beruházás összköltsége 61.155.000 Ft!

A lakóépületbe (lakóotthonba) 12 fő enyhe, és/vagy középsúlyos értelmi fogyatékos felnőtt kerül elhelyezésre. A lakók segítéséről, támogatásáról összesen 5 fő dolgozó (1 fő esetfelelős, és 4 fő kísérő, támogatást segítő munkatárs) gondoskodik. 

A beruházással 5 új munkahely jön létre a településen, a lakóotthonban dolgozó szakemberek a fenntartó szándékai szerint a településen élők közül kerülnek majd ki.  

 

A Zalaszabartól 15 km-re fekvő Zalakomár településen kerül kialakításra a Szolgáltatási Központ, amely az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja az érintett települések – így Zalaszabar lakossága számára is: 

·         étkeztetés 60 fő számára,

·         házi segítségnyújtás 30 fő számára,

·         támogató szolgálat 40 fő számára,

·         fogyatékkal élők nappali ellátása 40 fő számára.

 

Az alapszolgáltatások kialakításával együtt kerül sor a fejlesztő foglakoztatás biztosítására is.

A fejlesztő foglalkoztatás keretében az alábbi tevékenységek folytatására lesz lehetőségük az érintetteknek:

·         Zöldterület kezelés, parkgondozás, takarítás

·         Kerámia műhely

·         Papírmerítő műhely

·         Textil műhely

 

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló időszak: 2017. április 1.- 2018. december 31.

 

A projekt eredményes megvalósításával Zalaszabar:

ü  egy több mint 60.000.000 Ft összegű beruházással gazdagodik;

ü  5 új munkahely jön létre a településen - erősítve ezáltal a település lakosságmegtartó erejét;

ü  12 fővel emelkedik a község lakosságszáma;

ü  a szociális szolgáltatások fejlesztésével új szolgáltatások (pl. támogató szolgáltatás, nappali ellátás) válnak hozzáférhetővé, illetőleg bővül az eddig is elérhető szolgáltatások (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás) kapacitása, azaz több rászoruló ember veheti igénybe ezeket az ellátásokat; 

ü  Nagykanizsán 60 férőhelyes idősek otthona kerül létrehozásra, ezzel is hozzájárulva a környező településeken élő, idősotthoni elhelyezésérésre várakozok számának csökkentéséhez;

ü  a beruházás hatásaként fejlődik a település infrastruktúrája, közszolgáltatási rendszere (pl. háziorvosi ellátás, szociális ellátások), új szolgáltatások jelenhetnek meg újra (pl. gyógyszertár).

 

 

                                               Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                                                         Zala Megyei Kirendeltség”

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.