Hírek
Hungarian Croatian English German Russian

 

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. március 23-án lakossági kezdeményezésre összehívott lakossági fórumon elhangzott problémákra az alábbi tájékoztatást adja:

I.                   MLSZ pálya megvalósítása kapcsán kérdések merült fel, amelyre a válaszok a következők:

1, A teljes költségvetés finanszírozása az előzetes megállapodások alapján történt. A teljes költség Tao (Társasági Adó) jelentős részét a Szabadics Zrt, kisebb részét a Kanizsa Tell kft biztosította. Az önkormányzati önerő 100%-át ( 7.662.000 Ft) Támogatási Szerződés alapján Szabadics Zoltán, mint magánszemély utalta át Zalaszabar  Önkormányzatának. (Támogatási szerződés honlapunkon megtalálható)

2, Az együttműködési megállapodás 6. pontja alapján (szintén a honlapon megtalálható) a pálya Önkormányzati igénybevétele a 3 lekötött alkalmon kívül a: ” felek bármely Zalaszabar Község Önkormányzata által kezdeményezett sportrendezvény, verseny, torna, tömegsport, szabadidő és kulturális rendezvények helyszínéül biztosítják a sportlétesítményt”.

 

II.                A Kalandpark, Tábor csapadékelvezetésével kapcsolatban felmerült kérdésekről tájékoztatás:

1, A tulajdonos nyilatkozata alapján, a telken belüli csapadék elvezetés megoldását a terület rendezettsége és állagmegóvások mellett, azért végezte el, mert tavaly a nagyobb esők alkalmával többször került sár és hordalék a hegy alsó útjára, melyet az ott gazdálkodok teljesen jogosan többször nehezményeztek. A csapadék saját telken belüli megvalósítása nem engedélyköteles tevékenység. A megoldás érdekében vette meg az út túloldalán lévő telket, amelyhez, iszap ülepítés után, zárt módon egy szikkasztóban kerül a csapadék víz. Ennek - esetleges extrém esetben – túltöltődése esetén kerül le a csapadék a legalsó sávba.

2, Tulajdonos vállalta, hogy az esetlegesen bekövetkező extrém csapadék viszony miatti túl csordulás esetén az elvezetés biztosított legyen, kitisztítja a felgyülemlett hordaléktől a Szécsényi tér utcáját a Kossuth utcai közúti hídig 30 napon belül.

 

III.             A Kalandparkban működő vállalkozások adózása:

1, Az adó titok jogszabályi kötelezettsége miatt a tájékoztatás a befizetésre kerülő összegekre nem terjedhet ki, de arra igen, hogy az egyik legnagyobb adófizető Zalaszabarban.

2. A tulajdonos közlése alapján –melyet írásban megerősített az Önkormányzat jegyzőjénél- felmenti az Önkormányzatot az adótitok alól, oly módon, hogy bármely állampolgár az Önkormányzatnál megtekintheti a befizetett összegek nagyságrendjét.

IV.             Fentieken kívül tulajdonos kérése, a Tisztelt Lakosság felé, hogy bármilyen Táborral, Kalandparkkal, Borbirtokkal kapcsolatos kérdés, felvetés, javaslat, probléma kapcsán hívják fel a 06-30-277-1377 es telefonszámon és megpróbál válasz adni.

Zalaszabar, 2017.04.03.

 

                                                                          Dr. Kalmár István s.k.

                                                                               polgármester

      

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.