HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

 Zalaszabar községben

a következő időpontokban történik:

  1. április 24-26.(szerda- péntek) 8-16 óráig.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

  1. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját (2019. április 26.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni

a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

  1. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A Zalaszabar Község Önkormányzata által fenntartott óvodába történő elhelyezésre:

            - Zalaszabar község,

            - Nagyrada község,

            - Garabonc község közigazgatási területén állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekeinek van lehetősége.

A Zalaszabari Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátó intézmény.

 

 

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

utolsó határnapot (2019. április 26.) követő huszonegyedik munkanap.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

 

                                                                                                Zalaszabar Község Polgármestere

 


A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításához. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookiek használatába.

 
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!