Zalaszabar Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Zalaszabar Község Önkormányzata 8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1.

Telefonszám: 06-93/389-001

Fax szám: 06-93/389-001

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlanok:

4.1. Zalaszabar zártkert, 1021 hrsz.-ú, „rét, szántó”, 8 672 m² területű ingatlan. Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képező ingatlan per-, teher- és igénymentességét, és azt, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését, illetve szerződés szerinti birtokba lépését akadályozná vagy korlátozná.

Az ingatlan elhelyezkedése, közművesítettsége: Szabálytalan négyszög alakú, K-NY-i tájolású rét, szántó megnevezésű ingatlan, K-i oldalán földúttal. A környező terület közel sík, majd NY-ra lejtő domboldal, területe jellemzően rendezetlen- elvadult állapotú. Nagyobb része fás terület, nincs bekerítve, közművek nincsenek bekötve, azok csak távolabb találhatók meg. Az ingatlan Mk-2 övezeti –kertes mezőgazdasági terület- besorolású.

Az ingatlan induló ára: 260.000.- Ft.

4.2. Zalaszabar zártkert, 1167 hrsz.-ú, „rét”, 1 363 m² területű ingatlan. Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képező ingatlan per-, teher- és igénymentességét, és azt, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését, illetve szerződés szerinti birtokba lépését akadályozná vagy korlátozná.

Az ingatlan elhelyezkedése, közművesítettsége: Szabálytalan négyszög alakú, K-NY-i tájolású rét megnevezésű ingatlan, NY-i oldalán járatlan földúttal. A környező terület közel enyhén, majd K-re erőteljesen lejtő domboldal, területe jellemzően rendezetlen- elvadult állapotú. Nincs bekerítve, közművek nincsenek bekötve, azok csak távolabb találhatók meg. Az ingatlan Mk-2 övezeti –kertes mezőgazdasági terület- besorolású.

Az ingatlan induló ára: 45.000.- Ft

 

Az ingatlanok együttes induló ára: 305.000.- Ft.

 

A pályázatot kiíró az ingatlanokat csomagban értékesíti, az ingatlanokra külön nem nyújtható be pályázat.

 1. Az értékesítés feltételei:

- Az ingatlan vételi jogára pályázni 5.000,- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét Zalaszabar Község Önkormányzata számára készpénzben vagy átutalással kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

- Ha a pályázat nyertese - vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, illetve a pályázat elbírálását követően a pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot a pályázó elveszíti. A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 eredeti és 1másolati példányban kell benyújtani. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.

A borítékra rá kell írni: Zalaszabar 1021 és 1167 hrsz-ú ingatlanokra vételi ajánlat

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt adásvételi szerződést.

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.

- A pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár.

- A pályázónak mellékelnie kell a biztosíték megfizetését igazoló bizonylat másolatát.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
 2. december 21. 10.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje: 2017. december 21. 10.00 óra, melyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

Helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. szám alatt.

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 1. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Torma László aljegyzőnél a 06-93/340-100-es telefonszámon a 104-es melléken.

 1. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat Zalaszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, az ajánlati kötöttség időtartamán belüli ülésén. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

 1. Az eredményhirdetés módja:

A pályázókat a döntést követően a kiíró írásban értesíti az elbírálás eredményéről. A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáról.

 1. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendeletében foglaltak irányadóak.

A pályázati kiírás Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Zalaszabari Kirendeltségének hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján (www.zalaszabar.hu) kerül meghirdetésre.

 

 

 

 

Ajánlati minta

Zalaszabar zártkert, 1021 és 1167 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére pályázat

 

Alulírott ………………………….név………………………………………….. cím a Zalaszabar zártkert, 1021 és 1167 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére benyújtott pályázat során az alábbi megajánlást és nyilatkozatokat teszem:

1.) Nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elfogadom.

 

2.) Az ingatlanokért felkínált vételár nagysága (egyösszegű megajánlás:): ………………… Ft

 

3.) Mellékelem az 5 000 Ft ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylat másolatát.

 

4.) Nyilatkozom arról, hogy a személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok.

 

 

………………………………………, 2017……………………………

 

 

 

…………………………………………………………………………

                                                                               pályázó aláírása
A pályázati felhívás erre a sorra kattintva letölthető!

 

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításához. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookiek használatába.

 
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!